Sản phẩm

Mirage

NEW ATTRAGE

 • Tiêu thụ: 4,97 L/100km
 • Giá đặc biệt: 375.000.000 VNĐ
Mirage

NEW OUTLANDER

 • Tiêu thụ: 7.95 L/100km
 • Giá đặc biệt: 825.000.000 VNĐ
Mirage

NEW PAJERO SPORT

 • Tiêu thụ: 8L/100km
 • Giá đặc biệt: 1.110.000.000 VNĐ
Mirage

XPANDER CROSS

 • Tiêu thụ: 5,9 L/100km
 • Giá đặc biệt: 670.000.000 VNĐ
Mirage

New Xpander 2020

 • Tiêu thụ: 5.9 L/100km
 • Giá đặc biệt: 555.000.000 VNĐ
Mirage

New Triton

 • Tiêu thụ: 7L/100km
 • Giá đặc biệt: 600.000.000 VNĐ

Thông tin nổi bật